Notícies

divendres, 17 novembre, 2017 - 10:45

Desenvolupament dels Objectius del Pla Anual. 8. Continuar el treball d'atenció a la diversitat.

L'atenció a la diversitat ha de ser l'eix vertebrador de l'activitat docent perquè tots els alumnes han de participar de la vida de l'aula. L'organització del nostre col·legi vol prioritzar l'atenció a la diversitat. D'aquesta manera podrem oferir els ajuts i els suports necessaris que facilitin l'accés als aprenentatges i el domini de les competències bàsiques a tots els nostres alumnes.

Categories

Històric