Notícies

dilluns, 3 abril, 2017 - 15:41

El servei comunitari a 3r d’ESO, quelcom més que una matèria curricular.

Cap de Comunicació.  

El servei comunitari és una acció educativa orientada a desenvolupar la competència social i ciutadana, en què l’alumne, amb la finalitat de millorar el seu entorn, realitza un servei a la comunitat, aplicant els seus coneixements, capacitats i habilitats, alhora que aprèn l’exercici actiu de la ciutadania.
És de caràcter obligatori i el seu objectiu és garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic. A aquest programa, els alumnes hi dediquen 20 hores del curs, de les quals 10 hores són de servei actiu a la comunitat, durant un dia a la setmana.
Els mateixos alumnes ens ho expliquen en el següent escrit.

servei 2

servei 1


Categories

Històric