Comunitat educativa

La nostra comunitat educativa

Aquest model d'educació cristiana exigeix que l'escola sigui una autèntica Comunitat Educativa. El conjunt d'estaments i persones que la formem ens integrem harmònicament a través d'una participació efectiva i d'una acció educativa coherent.

La Institució Titular -Missioners Claretians- és responsable d'expressar i donar continuïtat a aquells principis i criteris d'actuació que garanteixen la qualitat de l'educació cristiana que volem impartir.

Els alumnes i les alumnes són els primers protagonistes de llur formació, intervenen activament en la vida de l'escola segons les exigències pròpies de l'edat, i hi assumeixen responsabilitats proporcionades a la seva capacitat.

Els professors i professores juguen un paper decisiu en l'escola, ja que estan directament implicats en la preparació, realització i avaluació del Projecte Educatiu.

El personal d'administració i serveis presta una valuosa col·laboració acomplint funcions totalment necessàries per a la bona marxa del centre.

Els pares i mares, com a principals responsables de l'educació dels fills, participen activament en la vida de l'escola i li presten el seu suport, sobretot a través de l'Associació de Pares d'Alumnes.

La relació constant entre pares, tutors, professors i direcció de l'escola dóna fecunditat i coherència a l'acció educativa, i contribueix a assolir un bon nivell en la formació integral dels alumnes.

Background Image

Els blogs de primària

Primer, Segon, Tercer, Quart, Cinquè, Sisè
 • Comiat del curs 2019-20. Pastoral

  Diem adéu a un curs diferent. Teixim el futur.

 • Tot anirà bé

 • Projecte Educatiu Claret

  Compartim amb vosaltres alguns aspectes essencials del nostre projecte educatiu.

 • Celebrem Sant Antoni Maria Claret

  24 d'octubre, Sant Antoni Maria Claret

 • Treballem el Nadal a classe d'alemany

 • El servei de mitja pensió del Col·legi Claret de Valls

  El col·legi Claret de Valls disposa d'un servei de mitja pensió amb cuina pròpia. El menjar s'elabora cada dia durant el matí. També s'ofereix a l'hora de l'esbarjo la possibilitat d'adquirir un esmorzar saludable.