Notícies

divendres, 18 gener, 2019 - 12:15

“Mixtures Project” a la matèria de Física i Química de 2n d’ESO, utilitzant l'anglès.

Aquesta setmana, els alumnes de 2n d'ESO, dins de la matèria de Física i Química, han iniciat el projecte « Mixtures» el qual consisteix en preparar i diferenciar diferents tipus de mescles, homogènies, heterogènies i, fins i tot, descobrir-ne de noves: els col·loides. Un projecte que pretén, a més d'aprendre conceptes propis de la matèria, millorar la competència comunicativa de la llengua anglesa i que aquesta passi a formar part de manera quotidiana de les activitats que es duen a terme en les diferents matèries.

This week, 2nd ESO students of Physics and Chemistry have started a new project called “Mixtures”. It allows them to prepare and learn to distinguish different kinds of mixtures: homogeneous, heterogeneous and also the colloids, a new type. The project aims to help students to learn different concepts and also to improve their communicative competence in English.