Notícies

dimarts, 19 setembre, 2017 - 10:45

Desenvolupament dels Objectius del Pla Anual. 1.Potenciar els valors de disciplina, ordre i treball com a principis destacats en el nostre dia a dia de Centre.

Disciplina, ordre i treball sempre han estat tres principis fonamentals de la nostra institució educativa. Aquests principis, convertits en capacitats, configuren individus autònoms, responsables i capaços de fer front als obstacles a què possiblement hauran d'enfrontar-se en el futur.

L'aprenentatge disciplinar genera en l'individu les capacitats necessàries per al seu desenvolupament físic i emocional equilibrat. L'ordre, element base de l'equilibri personal, és el millor garant de la convivència social. El treball, mitjà de potencialitat creativa de l'individu, és l'element primigeni del desenvolupament de l'espècie, tant a nivell físic com intel·lectual.