Notícies

divendres, 29 setembre, 2017 - 11:00

Desenvolupament dels Objectius del Pla Anual. 2 Adaptar la metodologia de treball i avaluació tenint en compte els criteris de la nova normativa de primària i secundària.

L’avaluació per competències suposa situar l’alumne com a protagonista del seu aprenentatge i l’ajuda a ser més competent. La nova normativa es basa en les competències bàsiques fixades al currículum i té com a objectiu fer que els alumnes no només tinguin els coneixements sinó també les destreses i habilitats per resoldre les situacions en què es trobin.
L’avaluació dels alumnes serà contínua i global, preveurà l’observació sistemàtica de l’assoliment dels objectius educatius, integrarà les valoracions de tots els àmbits, tindrà una visió globalitzada del procés d’aprenentatge al llarg de l’etapa i se centrarà en el desenvolupament i la consolidació de les competències bàsiques. 
En aquest sentit, el nou procés té en compte el caràcter formatiu de l’avaluació. Per això, marca com a necessari que els alumnes coneguin prèviament els objectius i els criteris d’avaluació de les activitats que realitzen, i que els alumnes rebin un retorn qualitatiu dels resultats obtinguts que afavoreixi l’autoregulació de l’aprenentatge.