Notícies

divendres, 6 octubre, 2017 - 11:15

Desenvolupament dels Objectius Prioritaris del Pla Anual. 3. Consolidar els projectes de Pla Lector i Pla Escriptor.

Un sòlid aprenentatge intel·lectual va totalment associat a un bon domini de la comprensió lectora.
Un bon nivell de comprensió facilita extraordinàriament a l'individu el correcte domini de la seva expressió oral i escrita.
És per això que, amb el treball conjunt del Col·legi i les famílies, volem aconseguir que els nostres alumnes millorin la mecànica lectora, la comprensió dels textos i d'aquesta manera, un cop assolit l'hàbit lector arribin a trobar el gust per la lectura.
El col·legi continua apostant pel projecte de l'Impuls de la Lectura (ILEC) que té com a objectiu millorar les estratègies lectores dels alumnes. 
La millora de la mecànica lectora, la comprensió de textos i la introducció a tots els cusos de Primària i ESO de 30 minuts diaris de lectura a l'aula, tenen com a objectiu final que els nostres alumnes arribin a trobar el gust per la lectura.
El col·legi s'ha fixat també, l'objectiu de potenciar l'escriptura com a matèria transversal en totes les assignatures. Així, pretenem millorar la competència escrita dels nostres alumnes per augmentar la seva capacitat comunicativa i el seu rendiment acadèmic, afavorint el seu èxit educatiu. El col·legi continuarà participant en el projecte AraEscric.