Notícies

dijous, 24 gener, 2019 - 14:15

Diversos mestres del centre assisteixen a la xerrada "Els centres educatius i el compromís social. La metodologia d'aprenentatge servei"

Un grup de mestres i professors del centre van assistir a la xerrada  "Els centres educatius i el compromís social. La metodologia d'aprenentatge servei", a càrrec de Roser Batlle, pedagoga i emprenedora social, especialista en Aprenentatge Servei (ApS), una manera d’ensenyar i aprendre al servei de la comunitat.

L’educació no pot servir només per millorar les competències individuals. Avui més que mai cal recuperar el sentit social de l’educació i fer emergir la consciència que educar és formar ciutadans competents capaços de transformar el món.

L’ApS es tracta d’una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat. Un projecte en el qual els participants es formen treballant sobre necessitats reals del seu entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’alumnat alhora que ofereix un servei comunitari, aprèn a ser ciutadà/ana i a desenvolupar el compromís cívic. 

És una metodologia que encaixa de ple amb els objectius del Pla educatiu d'entorn, i que permet promoure la participació de l'alumnat - com a agent de la comunitat - en la detecció de necessitats i en el compromís per donar-hi resposta.