Notícies

dimarts, 23 juny, 2020 - 11:45

El confinament al col·legi.

Al col·legi vam viure el període de confinament amb les mateixes incertituds i dubtes que tothom, i amb el neguit d’haver-nos d’enfrontar amb una situació sense precedents i del tot desconeguda per tots. Patir aquesta situació com a escola, que sempre és un lloc de trobada, de contacte, d’interacció amb els alumnes, amb les famílies, entre els mestres, professors i personal divers, de cop i volta v haver d’intentar fer el mateix o semblant a distància, sense contacte personal i confinats tots a casa.

El col·legi des del primer moment va crear un canal de contacte amb les famílies, i aquestes i els mateixos alumnes, es van poder posar en contacte amb els mestres i professors mitjançant el correu electrònic, bàsicament. Cal tenir en compte que la situació era una, però a la vegada diversa, no és el mateix confinament de nens i nenes d’Educació Infantil, que de Primària o de Secundària, però els vam intentar atendre a tots i totes, procurant estar dia a dia, en el moment que fos, al seu costat ajudant-los a desenvolupar les activitats, les feines que els anàvem posant setmanalment i que cadascú anava fent a poc a poc.

Vam tenir també un registre sempre actualitzat de possibles famílies sense contacte, intentant establir-lo i ajudar-los en el que fos i necessitessin, dins les nostres possibilitats. Les activitats proposades eren de caire lectiu i també de caire lúdic, artístic o d’entreteniment, intentant que tot tingués el rerefons cultural que una entitat com una escola s’entén que ha de donar.

Primerament, les dues eines principals d’ensenyament van ser el correu electrònic,  mantenint un contacte gairebé diari amb tots els alumnes per resoldre dubtes de les tasques que anaven realitzant al llarg del confinament i també per interessar-nos pel seu estat de salut; els blocs de cada curs a primària, on el professorat penjava des de tutorials fins a exercicis interactius o documentals, i a secundària el CEL, on els professors feien el mateix. A partir de Setmana Santa vam afegir les videoconferències, en les quals, i gràcies a les noves tecnologies, alumnes i professors podien fer trobades conjuntes de caire setmanal en totes les matèries, inclosa per la seva importància la tutoria.

Durant tot el confinament els mestres i professors van tenir vídeoreunions periòdiques de coordinació de cicle, d’etapa, i fins i tot claustres de tot el professorat del centre amb el director i el representant de la titularitat.