Notícies

EXÀMENS D'ANGLÈS DE CAMBRIDGE PER A "STARTERS" I "MOVERS" DE PRIMÀRIA.

Aquest dissabte, 21 alumnes del nostre col·legi van presentar-se als exàmens de la University of Cambridge ESOL. Els YLE (Young Learners English Tests) són exàmens especialment pensats i desenvolupats per a nens i nenes d’edats compreses entre els 7 i 12 anys. 

Aquests exàmens són reconeguts internacionalment i treballen les quatre àrees de coneixement: comprensió oral, comprensió escrita, expressió oral i expressió escrita. Cada any es presenten a les convocatòries més de dos milions d’estudiants en 135 països diferents.