Notícies

dijous, 17 maig, 2018 - 15:45

La comprensió oral en castellà es treballa de manera gamificada a 4t CMP.

Els alumnes es divideixen en diversos grups de quatre components (portaveu, secretari/a, coordinador/a i ajudant/a) amb un nom identificatiu. Durant el trimestre es fan 3 audicions on cada alumne ha de respondre a una pregunta formulada prèviament, la mateixa segons la funció dintre el grup. Els alumnes disposen d’un paper per fer les anotacions corresponents. Si l’encerta suma un punt individual i pel grup. Hi ha una cinquena pregunta, de caire grupal i on es donen dos minuts per discutir-la, el secretari/a prendrà nota i la llegirà el portaveu en nom del grup. Si l’encerten es dóna un punt per a l’equip. Per tal que tothom pugui sumar es dóna un minut extra per demanar ajut als components del grup. A final de trimestre guanya l’equip que té més punts. 
Els equips canvien al trimestre següent, començant de zero, però cal dir que es mantenen els punts individuals fins a final de curs.