Notícies

dijous, 3 octubre, 2019 - 12:15

Objectius prioritaris del PLA ANUAL d’aquest curs 2019-2020.

4. Millorar la personalització de l’educació: aconseguir que tot el professorat adapti els objectius i metodologies davant dels diferents ritmes d’aprenentatge presents a l’aula i que es proposin activitats d’ampliació quan hi hagi alumnes que les necessitin.