Notícies

divendres, 15 setembre, 2017 - 10:15

PLA ANUAL. Objectius prioritaris per a aquest curs 2017-2018.

1. Potenciar els valors de disciplina, ordre i treball com a principis destacats en el nostre dia a dia de Centre.
2. Adaptar la metodologia de treball i avaluació tenint en compte els criteris de la nova normativa de primària i secundària.
3. Consolidar els projectes de Pla Lector i Pla Escriptor.
4. Dur a terme un programa específic de coordinació i treball interdisciplinari de les llengües estrangeres en el Centre. 
5. Desenvolupar el treball del raonament lògic i el raonament matemàtic dels nostres alumnes.
6. Desenvolupar la competència digital dels nostres alumnes, i alhora ensenyar-los l'ús correcte de la pràctica digital.
7. Consolidar el programa Oratori, fent present el lema del curs «La força de la Paraula» i continuar l'experiència del servei comunitari.
8. Continuar el treball d'atenció a la diversitat de l'alumnat.