Notícies

divendres, 9 novembre, 2018 - 09:45

Quatre mestres del centre assisteixen a la “4a Jornada d’Innovació. Els ambients d’aprenentatge”.

La Montse Besora, la Carme Aubia, la Cati Cruelles i la Sesé Pego van anar ahir a Barcelona a la 4a Jornada d’Innovació. Els ambients d’aprenentatge.

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya organitza cada curs unes jornades d’innovació. A diferència d’altres iniciatives semblants, la jornada de cada any se centra en un aspecte concret de la innovació, en aquesta 4a edició, el tema central d’anàlisi serà els ambients d’aprenentatge.

Des de fa uns anys el nostre centre ha implementat agrupacions diferents d’alumnes, i moltes escoles també, en espais també diferents, i amb una organització dels aprenentatges al voltant de temes diversos. Aquesta gestió dels elements curriculars va aparèixer primer en l’educació infantil i s’ha anat estenent a l’educació primària i a l’ESO, tot ocupant progressivament més proporció de l’horari lectiu.

Com a centre pioner en l’organització del què abans se’n deien racons i també en els agrupaments flexibles, l’anada a aquesta jornada va tenir com a objectiu voler conèixer quines són les línies de treball que porten algunes escoles en l’avaluació de la innovació. En aquest sentit, la 4a Jornada va aportar molts exemples i  referents de quina és l’orientació del col·lectiu d’escoles de la FECC en aquest tema.