L'Estratègia Digital de Centre

L'Estratègia Digital de Centre del Col·legi Claret és el document que orienta els objectius i activitats que es duen a terme a nivell de tecnologia digital tant en la vessant acadèmica com de gestió del centre.

Índex de continguts

Apartat EDC

Introducció

Diagnosi

Objectius

Activitats

Avaluació

Apartat Cultura Digital

L'EDC als documents de centre

La CDA (en elaboració)

Protecció de dades

Aplicacions

Acollida digital (en elaboració)

  • La calçotada a la llar

  • Treball per projectes