Projecte Educatiu

El Projecte Educatiu del Col·legi Claret de Valls és un instrument pedagògic que es configura com a quadre de referència per aplicar els senyals d'identitat del Centre establerts en el Caràcter Propi:

  • Presentar l'estil educatiu que adopta el Col·legi explicitant la línia pedagògica.
  • Concretar els objectius de caire educatiu i formatiu per orientar l'acció escolar.
  • Presentar els continguts i els valors que s'han de transmetre.
  • Determinar els eixos educatius.
  • Conjugar la identitat del Centre amb el context sociocultural i amb les expectatives de les famílies a qui presta els seus serveis.

Podeu trobar la concreció del projecte a cada etapa educativa accedint, a través del menú superior, a l'etapa corresponent.

Background Image

Els blogs de primària

Primer, Segon, Tercer, Quart, Cinquè, Sisè
  • La calçotada a la llar

  • Treball per projectes