Reglament i normes de funcionament

  • El tió de la Llar

    Abans de poder fer cagar el tió, els nens i les nenes de la Llar van anar al bosc a cercar-lo...

  • La llar del Petit Claret